Kategorier
Vokaler

Sprog med mange vokaler er nemmere end sprog med få vokaler

I sidste indlæg skrev jeg om hvilke sprog der er sværest (tager længst tid at lære) for amerikanere, baseret på data fra den amerikanske statslige organisation FSI, hvoraf det blandt andet fremgik at dansk regnes som et af de nemmeste sprog.

Sprogforskere har spekuleret i at mange vokaler i et sprog gør det vanskeligere at lære sproget. Jeg må indrømme at jeg aldrig har kunnet gennemskue argumentationen, men ikke desto mindre tænkte jeg at det ville være teste på baggrund af disse data fra FSI.

FSI deler sprogene op i fire kategorier, 1-4, hvor 1 er nemmest og 4 er sværest. Jeg har undersøgt sprogene i hver kategori for hvor mange vokalfonemer der er i sprogene, og det ser sådan ud:

Blandt de nemmeste sprog (kat. 1) findes nogle af de mest vokalrige sprog, som dansk, portugisisk og hollandsk. Sprog i kat. 1 har i snit 10,33 vokalfonemer pr. sprog. I de sværeste sprog er der i snit 5 vokalfonemer pr. sprog. Kategori 2-3 ligger mellem disse.

Hypotesen om at mange vokalfonemer gør sproget vanskeligere, kan ikke bekræftes af disse tal. Tværtimod, mange vokaler ser umiddelbart ud til give et nemmere sprog end få vokaler. Der må tydeligvis være andre forhold der har langt større betydning.

Grafen er vel at mærke baseret på hvor svært det er for amerikanske diplomater at lære sprogene. Engelsk er selv et vokalrigt sprog, og det kan meget vel tænkes at vokalrigdom ikke udgør samme problem for amerikanere som for talere fra vokalfattige sprog. Det forklarer dog ikke hvorfor færre vokaler tilsyneladende gør sprogene sværere.

Spekulation

Flere har peget på at kasusrige sprog til gengæld ser ud til at volde problemer. Engelsk er, ligesom dansk, kasusfattigt, så det giver mening at kasus volder problemer. Jeg har ikke lavet statistik over det, men det vækker genklang hos mig selv, som på trods af at kasustræning er omtrent det eneste jeg kan huske fra tyskundervisningen i folkeskolen, aldrig rigtig fattede hvad kasus var før jeg havde læst lingvistik nogle år på universitetet.

Dermed påstår jeg ikke at kasus i sig selv gør et sprog vanskeligt. Pointen er, som de fleste kan sige sig selv, at vanskelighederne ved at lære et bestemt sprog, ikke afhænger af en fast lingvistisk kategori, men af hvilke(t) sprog du taler som udgangspunkt.

Det skal også siges at påstandene om at mange vokaler gør det svært at lære et sprog, ikke drejer sig om voksnes fremmesdsprogstilegnelse, men småbørns førstesprogstilegnelse, hvilket denne lille undersøgelse ikke kan sige noget om. Hvis vokaler volder problemer for børn, kunne man dog også godt forvente at de gjorde det for voksne. Under alle omstændigheder er det ofte vokalerne der fremhæves som det vanskelige i dansk, også ifm. fremmedsprogstilegnelse.

Helt intuitivt burde det logisk set ikke være direkte nemmere at lære et sprog jo flere vokaler der er. Og det kan meget vel tænkes at mange bøvler med at få styr på vokalerne i dansk. Men igen, man kan så glæde sig over at det bare er vokalerne der kræver lidt træning, for alt i alt lader det ikke til at være en stor hindring, og meget andet i sproget er tilsvarende nemmere. Sidst kunne man også spekulere i hvilke fordele der er i at udtrykke sproglige kontraster via vokalnuancer frem for fx komplekse kasussystemer eller andet. Men det vil jeg ikke kaste mig ud i her.

Data og metode

Info om vokaler er hentet fra wikipedia. For vokaler har jeg ignoreret suprasegmentelle træk (længde, toner, stemmekvalitet) og diftonger; et sprog med fx 7 korte og 7 lange vokaler er således registreret med 7 vokaler. At indregne disse ville kun gøre tendensen stærkere, da bl.a. dansk (kat. 1) ville eksplodere mht. antallet af vokaler. Alle sprog har 3-14 vokalfonemer, hvor langt de fleste har 5-10.

Sværhedsgrader er hentet fra FSI’s hjemmeside. Kat. 2 indeholder flest sprog. Jeg medtog kun de 22 sprog fra A-K hvorefter det var klart at inklusion af flere sprog ikke ville ændre på noget. Der er således medtaget 9, 5, 22 og 5 sprog respektivt i kat. 1-4.

Kat 1
Danish 13
Dutch 13
Italian 7
Norwegian 10
Portuguese 14
Romanian 7
Spanish 5
Swedish 10
French 14

Kat 2
German 7
Haitian 7
Indonesian 8
Malay 6
Swahili 5

Kat 3
Albanian 7
Amharic 7
Armenian 6
Azerbaijani 9
Bengali 14
Bulgarian 6
Burmese 8
Czech 5
Dari 8
Estonian 9
Farsi 6
Finnish 8
Georgian 5
Greek 5
Hebrew 5
Hindi 10
Hungarian 7
Icelandic 8
Kazakh 9
Khmer 10
Kurdish 7
Kyrgyz 8

Kat 4
Arabic 3
Chinese – Cantonese 5
Chinese – Mandarin 5
Japanese 5
Korean 7