Om/Kontakt

På schwa.dk kan du finde artikler om fonetik, fonologi, sprog i almindelighed og værktøjer til at skrive lydskrift.

Siden henvender sig både til almindeligt sproginteresserede læsere såvel som sprogstuderende og sprogforskere.

Siden drives af Ruben Schachtenhaufen som er cand.mag. i Lingvistik og ph.d., akademisk medarbejder på Københavns Universitet, gæstelærer på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Kontakt: ruben@schwa.dk

Hvad er schwa?

Schwa er navnet på vokalen som i lydskrift vises med [ə], det øh-agtige svagtryks-e som findes i slutningen af ord som hoppe, lille, samle. Det er den hyppigst forekommende vokal i dansk, og det var emnet for min specialeafhandling på Københavns Universitet

Ruben Schachtenhaufen