Om/Kontakt

På schwa.dk kan du finde artikler om fonetik, fonologi, sprog i almindelighed og værktøjer til at skrive lydskrift.

Siden henvender sig både til almindeligt sproginteresserede læsere såvel som sprogstuderende og sprogforskere.

Siden drives af Ruben Schachtenhaufen som er cand.mag. i Lingvistik og ph.d., akademisk medarbejder på Københavns Universitet, gæstelærer på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Har du spørgsmål, brug for hjælp eller feedback, så kig forbi min discord. Du kan også sende en mail til ruben@schwa.dk

Hvad er schwa?

Schwa er navnet på vokalen som i lydskrift vises med [ə], det øh-agtige svagtryks-e som findes i slutningen af ord som hoppe, lille, samle. Det er den hyppigst forekommende vokal i dansk, og det var emnet for min specialeafhandling på Københavns Universitet

Ruben Schachtenhaufen