Fonetiker vinder årets Harald

Harald er Københavns Universitets årlige pris til en underviser der har gjort det særlig godt, og det er de studerende der er med til nominere kandidaterne. Årets Harald er netop gået til adjunkt John Tøndering fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, som underviser og forsker i fonetik.

Stort tillykke herfra til John Tøndering.

Se og hør rektors tale og studenternes begrundelse her:

Hvad har høreapparater og børns sprogtilegnelse med hinanden at gøre?

Videnskab.dk har de sidste par dage haft et par artikler med fonetisk relevans. Den ene artikel – Forskere tættere på opklaring af talens gåde – er fra min arbejdsplads ‘Øregangen’ på CBS, og handler om det forskningsprojekt som jeg selv er tilknyttet. Den handler om hvordan vi med sprogtilegnelsesmodeller forsøger at lære høreapparater noget om sprog og dermed lære dem at forstærke sprogligt relevante signaler og nedtone de irrelevante.

Den anden artikel – Vokaler gør det svært at lære dansk – handler om at det danske sprogs omfattende vokalinventar gør at danske børn er længere om at lære deres modersmål end børn i andre lande.

Man kan abonnere på sprognyheder fra videnskab.dk her.

ɶ ryger ud af IPA

[OBS! Der er tale om en aprilsnar]

The International Phonetic Association som varetager lydskriftsystemet IPA har meddelt at vokalen [ɶ] ryger ud af IPA-skemaet med næste opdatering i 2012.

Det er IPAs politik at skemaet kun skal indeholde lyde der rent faktisk forekommer i verdens sprog, og det eneste kendte sprog der overhovedet benytter vokalsymbolet, er dansk, men ifølge IPA er der ikke tilstrækkeligt belæg for at påstå at vokalen i grøn, drøm osv. skulle svare til kardinalvokal nr. 12.

Vokalen blev oprindelig indført for at opnå et symmetrisk skema, men det er ikke længere en prioritet hos IPA. Da man i forvejen ikke har nogen bagtungevariant af [æ] og heller ikke nogen urundet variant af [ʊ], mener man således at det kan forsvares at fjerne [ɶ].

Af samme årsag fjernes [ɘ], som heller ikke benyttes i nogen kendte sprog, fra skemaet.

Den danske repræsentant i IPA, Nina Grønnum, har gjort indsigelser mod beslutningen. Man overvejer nu at indføre stødsymbolet [ˀ] som officielt IPA-tegn for at kompensere danskerne.

Læs mere om nyheden her

Gæt en dialekt

Dialektforskeren Michael Ejstrup har lavet en test på videnskab.dk, hvor man skal gætte dialekter. Resultaterne af testen skal bruges til MEs forskningsprojekt. Læs mere om testen og hjælp en forsker her. ME ønsker med sin forskning at vise at de danske dialekter stadig er lyslevende.

Jeg scorede selv 9 point i testen og ramte plet med én by. Ikke imponerende. Desværre kan man ikke få facit før forsøget er overstået.

Fonetikere har anderledes hjerner

En pudsig nyhed: Hjerneforskere har lavet MRI-scanninger på 17 fonetikere og opdaget at deres hjerner adskiller sig fra almindelige menneskers hjerner.

Dels er der et område i hjernen der vokser alt efter hvor længe man har beskæftiget sig med fonetik. Dels har fonetikere et område i hjernen der har en særlig form, hvilket antyder at man er prædisponeret til at blive fonetiker.

Læs nyheden her.

Nys 39 – temanummer om dansk udtale

Nydanske Sprogstudier (NyS) nr. 39 er netop udkommet, og dette nummer indeholder seks artikler om den nyeste forskning i dansk udtale. Desuden er der en introduktion til computerprogrammet praat, som bruges af fonetikere.

NyS udgives af Dansk Sprognævn og henvender sig til læsere der er en lille smule mere end almindeligt interesseret i sprog, men man behøver ikke at være forsker for at følge med.

Hvis man er nysgerrig, kan man finde forsmage på noget af det rundt omkring på nettet:

Jeg har også selv en artikel med i nummeret, som sørme handler om schwa. Forvent en kort udgave her på bloggen inden for et par dage.

Årets ord 2010: App

Det er godt nok lidt sent at kåre ord for 2010, men det var en god anledning til at gøre opmærksom på en ny hjemmeside for lingvistikinteresserede: Popular Linguistics Online.

Nogen af de ord der er blevet kåret til årets ord rundt omkring er vuvuzela, kødklister og wiki. Andre topkandidaterne har desuden været udkantsdanmark og askesky.

Jeg har dog i et stykke tid haft et godt øje til ordet app (en forkortelse af application, om små computerprogrammer der giver ekstrafunktioner til mobiltelefoner) som blev stort i løbet af 2010, og nu går alle ungerne rundt i skolegården og slås om hvem der har de fedeste apps.

Det glædede mig derfor at læse i det nye online magasin Popular Linguistics Online at app var blevet kåret til årets ord i USA af American Dialect Society. Det vil jeg hermed også kåre det til her på bloggen.

App er interessant fra et fonologisk perspektiv idet der er en gammel diskussion om hvorvidt der er et eller to fonologiske korte a’er i dansk, altså om [a] som i Anne er et andet fonem end [ɑ] i Anders.

De to a-varianter opfører sig i høj grad forudsigeligt: [ɑ] findes efter /r/ og foran tautosyllabisk /b p m f v g k ŋ j r/, mens [a] findes alle andre steder. De er mao. komplementært fordelte. Næsten. Der er undtagelser som Anders, anderledes, andre, vandre.

Og så har vi en del indlånte ord som Jack, hacker, laptop osv. og nu altså også app hvor vi har [a] foran nogen konsonanter hvor vi i hjemlige ord har [ɑ]. De to kvaliteter kan endda være betydningsadskillende, som fx [agɕn̩/ɑgɕn̩] action/aktien.

Efterhånden som den slags ord bliver mere udbredte i dansk, mister man fornemmelsen for hvorfor man tidligere sagde hhv. [a] og [ɑ] i forskellige kontekster, og vokalerne, der før var varianter af samme fonem, etableres som selvstændige lyde. Dette vil med tiden gøre det vanskeligere at fastholde at vi kun har ét /a/.

Sproget tilhører alle

Jeg havde en lang snak om fonetik og sprog med Trine Jul Bastrup fra P1’s program VITA. Det blev til en 25-minutters udsendelse om sprogforandring, sprogholdninger, sjusk og forskellen på unge og ældres udtale. Hør programmet her.

Kommentarer til programmet er velkomne herunder.