Om Ny dansk fonetik

En ny lærebog om dansk fonetik og lydskrift

Ny dansk fonetik er min lærebog i dansk fonetik og lydskrift. Den skulle du tage at købe, og her er nogle gode grunde:

  • Du støtter udviklingen af schwa.dk og udtaleordbog.dk – du får ikke bare en fonetikbog, men også mere fonetik og flere lingvistiske værktøjer på mine websites. Til blot 169 kr. er den endda betydeligt billigere end andre danske fonetikbøger.
  • NDF har en omfattende online portal i løbende udvikling, hvor du bl.a. kan finde ekstra materiale, online lydskriftøvelser, og inspiration til videre læsning.
  • NDF understøttes af udtaleordbog.dk og mange andre gratis digitale værktøjer, som gør det nemmere at lære og anvende lydskrift.
  • NDF har tilknyttet et forum, hvor du kan få hjælp og diskutere med forfatteren og andre brugere. Kig forbi NDF’s discord.
  • Den første danske fonetikbog der forholder sig loyalt til de internationale lydskriftkonventioner i Handbook of the IPA som skaber den optimale sammenhæng i beskrivelse af dansk og fremmedsprog.
  • Opdateret terminologi som er transparent i forhold til IPA og international fonetisk terminologi.
  • Udgangspunkt i det dansk der er på vej frem og tales af 20-40-årige.
  • Nye vinkler på og tidssvarende beskrivelser af komplekse emner som suprasegmentelle træk, dansk fonotaks, syllabicitet, schwa-assimilation og fonetisk reduktion. Uanset om du er nybegynder i dansk fonetik eller har lang erfaring, er der noget nyt at komme efter her.

NDF står for en ny og funktionel tilgang til fonetik. I stedet for at fortabe sig i uendeligt små detaljer er der fokus på en tilgang til fonetik som er praktisk anvendelig, fx i forbindelse med fremmedsprogsundervisning og sprogteknologi.

Jeg har undervist over 50 hold og mange hundrede studerende på universitetsniveau. Jeg har undervist både danskere og udlændinge i fonetik, både dansk og fremmedsprogs. Jeg har i mange år arbejdet på at skabe sammenhæng mellem undervisningsmateriale og det sprog de studerende selv taler, og jeg har arbejdet på at skabe sammenhæng i beskrivelserne af forskellige sprog ved at opdatere dansk lydskrift til internationale standarder. Ny dansk fonetik er et destillat af mange af disse erfaringer.

Som en særlig styrke er bogen udviklet side om side og 100 % kompatibel med lydskriften og funktionerne på udtaleordbog.dk, som er den mest tidssvarende og omfattende danske udtaleordbog. Det er således den første danske fonetikbog som understøttes af og understøtter et omfattende online fonetisk opslagsværk med IPA-lydskrift af over 300.000 ord. Det sikrer også at beskrivelserne i bogen er underbygget af et større ordmateriale end nogen anden dansk fonetikbog. Teknologien bag udtaleordbog.dk sørger også for at der let kan udvikles interaktive online øvelser og digitale værktøjer til at arbejde med lydskrift. Sammen med den moderne tilgang til IPA er det med Ny dansk fonetik er blevet nemmere end nogensinde både at lære dansk lydskrift og få adgang til andre sprogs fonetik.

Bogen er baseret på omfattende analyser af moderne dansk, international lydskrift og på mine mange års erfaring med undervisning i lydskrift, fonetik, fonologi, dansk sprog og formidling af fonetiske emner her på schwa.dk.

Ny dansk fonetik er beregnet til et intensivt undervisningsforløb i dansk fonetik og lydskrift. Men bogen introducerer en ny forståelse af dansk udtale, fonetik og lydskrift, som alle interesserede kan lære noget af, og her på siden finder du en portal til et hav af uddybende ekstra materiale, øvelser, lyd og video som understøtter bogens tilgang. Med Ny dansk fonetik får du ikke bare en bog; du får et sammenhængende koncept der også inkluderer online resurser, øvelser og sociale medier.

Her du arbejdet med dansk fonetik før? Her er en større uddybning af hvad der gør Ny dansk fonetik ny og hvilke tanker der ligger bag alt det nye.

Om mig

Jeg er cand.mag. i lingvistik og PhD. Jeg har undervist i fonetik og dansk sprog på Københavns Universitet siden 2005 og formidlet fonetik og udviklet lydskriftresurser her på schwa.dk siden 2009. Jeg underviser også danske og internationale sangere fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Operaakademiet i IPA.