Kategorier
Akustik Lydopfattelse

Har jeg [θ] i ‘ud’?

I Grønnums angreb på moderne IPA skriver hun at:

RS’s egen udtale af ud […] lyder som om det slutter med [θ] (som i engelsk ’thing’ ting)

Grønnum henviser til min udtale på udtaleordbog.dk. Hun bruger det som argument mod min notation [ɤ] frem for Dania-traditionens [ð] som Grønnum selv foretrækker.

Hvorfor [θ] skulle være et godt argument for notationen [ð], er ikke helt klart for mig — hvorfor så ikke [θ]? — men først og fremmest undrede jeg mig over at Grønnum kunne høre denne lyd i min udtale. Jeg har aldrig selv tænkt at jeg udtalte det bløde d med [θ].

Når jeg lytter til min lydfil, er jeg heller ikke enig med Grønnum. Jeg hører ikke [uθ], men en lille smule aspiration efter det bløde d, [uɤ̰ʰ]. Klik på 🔈og døm selv ovre på udtaleordbog.dk.

Nå. Vi kan have hver vores ide om hvad vi hører. Det er ikke ualmindeligt at selv trænede fonetikere er uenige om hvilke lyd man hører, og derfor har vi objektive værktøjer til at afgøre striden.

Her er et spektrogram af lydfilen som Grønnum har lyttet til (det er lyden i den røde oval vi er uenige om):

Spektrogram og oscillogram af ‘ud’.

Vis man ikke er inde i akustisk fonetisk analyse, kan det være svært at vide hvad man skal lede efter. I oscillogrammet (øverste halvdel) er der næsten bare en flad streg. Det er det man forventer af et [h]. I spektrogrammet (nederste halvdel) er der en svag antydning af at formanterne (de mørke bånd markeret med røde prikker) fra foranstående vokal [ɤ] sådan set bare fortsætter. Det er også hvad man forventer af [h].

Her er så til sammenligning et spektrogram af [θ], fra lydfilen på wiki:

Spektrogram af [aθaː]

Også en kort forklaring her: Et [θ] er meget kraftigere i oscillogrammet (øverst) og det har sine egne bånd af friktionsstøj i spektrogrammet (nederst) frem for at videreføre formanterne fra de omkringstående vokaler.

Ud fra en ganske simpel akustisk analyse kan man altså se at lyden i slutningen af mit ‘ud’ klart er noget [h]-agtigt og på ingen måde [θ].

Jeg har klippet de to lyde ud så man også kan høre dem isoleret og bedømme om det lyde som samme lyd, aspirationen i ‘ud’ øverst og [θ] nederst.

Min aspiration i ‘ud’
Ustemt dental frikativ, [θ]

Såkaldt ytringsfinal aspiration kan forekomme i slutningen af alle lyde der står sidst, før en pause. Når taleorganerne bevæger sig tilbage til hvilestilling, kan der komme en kort udånding, hvilket er det man ser i ‘ud’ ovenfor. Det er ikke en egenskab ved mit bløde d.


Det her er stof som almindelige lingvister lærer på 3. semester på Københavns Universitet. Grønnums ‘jeg kan høre’-argument er lige dovent nok. Hun kunne nemt have brugt to minutter på at sikre at hun ikke brugte et argument som nemt kan afvises.

Kategorier
Lydskrift

Grønnum går til angreb på moderne IPA

Så er det popcorn-tid for lydskriftnørder. Nina Grønnum er gået til angreb på Ny dansk fonetik. Skal vi skrive [ˈlyð̠̞ˠˌsɡ̊ʁ̞a̝fd̥] eller /ˈlyɤskʁæft/? Hvad er korrekt IPA, og hvilken lydskrift er mest intuitiv og adækvat?

I seneste nr. af Dansk Sprognævns videnskabelige tidsskrift NyS har Nina Grønnum anmeldt min fonetikbog, Ny dansk fonetik, og lad mig sige det rent ud: Grønnum er ikke begejstret.

Grønnums anmeldelse er ikke så meget en boganmeldelse, men en anmeldelse af lydskriften i NDF. Grønnum ser egentlig mange positive sider ved bogen, men konkluderer den kontraintuitive og inadækvate lydskrift er til skade for bogen.

Det er sådan set fair nok at lydskriften fylder så meget i anmeldelsen, for lydskriften er netop et centralt element i NDF og en væsentlig grund til at jeg overhovedet har skrevet bogen. Derfor er det også ærgerligt at Grønnum ikke bryder sig om den.

Mine modsvar

Lydskriften i NDF er baseret på min forskning i dansk lydskrifttradition, IPA-principper og international lydskriftpraksis. For to somre siden skrev jeg en del om det her på siden i temaet Utilpasset IPA.

Min forskning er under udgivelse i et fagfællebedømt tidskrift. Den artikel tilbageviser mange af Grønnums argumenter (skriv til mig hvis du vil have et udkast af artiklen).

Grønnums argumenter er velkendte og rækker langt tilbage til før NDF og IPA-principperne fra 1999. Der var sådan set ikke noget i argumenterne der kom bag på mig. Derfor er alle argumenterne sådan set allerede tilbagevist i min artikel, og argumenterne har således ingen konsekvens for hvad jeg mener er rigtig IPA.

I min replik, som formentlig kommer i næste nummer af NyS, kommer der et meget grundigt svar på Grønnums anmeldelse. Patrons kan læse og kommentere udkastet til denne replik her.

Jeg har kommenteret en mængde detaljer i Grønnums anmeldelse her. Man er velkommen til at kommentere i dokumentet. Her går jeg ikke i detaljer med belæg osv. men henviser til replikken og min forskning.

Hvis du er til den mere fladpandede form for argumentation, kommer der selvfølgelig nogle memes ovre på facebook og instagram hen over sommeren (og så håber vi på at diskussionen snart kan lukkes så jeg kan lave memes om andet end ny og gammel lydskrift).

Vil du blande dig i diskussionen? Jeg er altid med på saglige argumenter der forholder sig til officielle IPA-principper. Kom over på discord. Der har været masser af aktivitet i den senere tid, men der er lidt sommerferiestille lige nu.