Hvad er fonologi?

Fonologi er studiet af sproglyde betragtet som abstrakte, funktionelle elementer. Man forsøger at finde lovmæssigheder i hvordan sproglyde udtales og hvordan de kan sættes sammen til stavelser og ord.

Fonetisk set kan man konstatere at sproglyde udtales forskelligt i forskellige kontekster. Et [k] udtales fx forskelligt i kile vs. kyle. I kile er læberne urundede i k’et, mens de er rundede i kyle. I hikke artikuleres k’et lidt længere fremme i munden end i hakke, pga. den foranstående vokal, som i hikke er en fortungevokal, men i hakke en bagtungevokal. Desuden er k’et i hikke/hakke uaspireret, mens det er aspireret i kile/kyle.

På trods af de fonetiske forskellige har vi stadig som sprogbrugere en fornemmelse af at det alle disse ord på et abstrakt niveau har noget til fælles. De indeholder allesammen fonemet /k/.

Det er næppe kontroversielt at påstå at der er et abstrakt lydsystem bag de akustiske lyde. Selvom forskellige mennesker udtaler ord lidt forskelligt, eller at vi selv udtaler ord forskelligt i forskellige kontekster, så mener vi stadig at det i en vis forstand er de samme sproglyde vi siger.

Fonemer

Fonemet er et centralt begreb i fonologien. Fonemet defineres som sprogets mindste betydningsadskillende element. Lidt forenklet kan man sige at hvis man skifter en lyd ud med en anden og det giver en betydningsændring, så er der tale om to fonemer. Hvis man fx udskifter k’et i kile med et s, så får man et nyt ord, sile, altså er k og s to forskellige fonemer. Når man omtaler fonemer, omgiver man dem med skråstreger, altså /k/ og /s/.

En af fonologiens opgaver er at beskrive regler for fonemernes udtale. Hvis man kigger på på lydskriften af fx kat og tak [kʰad̥ tˢɑg̊] så kan man se at de ikke har nogen (fonetiske) lyde til fælles. Alligevel mener vi at de indeholder de samme tre fonemer, men i forskellig rækkefølge: /kat/ og /tak/. At fonemerne udtales forskellig i de to ord, kan beskrives med regler, fx at /t/ og /k/ bliver uaspirerede i slutningen af ord, og at /a/ udtales [ɑ] foran /k/.

Der er et vist sammenfald mellem fonemer og bogstaver som kan give anledning til forvirring. Hovedsagen er at fonemskrift viser at ord udtales forskelligt på trods af at de skrives ens (homografer) fx lyst (adj.) vs. lyst (sb.) hhv. /lyst løst/, eller udtales ens på trods af at de skrives forskelligt (homofoner), fx hver, vejr /vɛrˀ/.

Fonemer i dansk

Traditionelt regner man med følgende fonemer i dansk:

Vokaler: /i e ɛ a y ø œ u o ɔ ə/

Konsonanter: /p t k b d g m n v f s h l r j/

Derudover er der en fonologisk forskel på korte vs. lange vokaler, betonede vs. ubetonede stavelser og stavelser med stød vs. stødløse stavelser.

2 Replies to “Hvad er fonologi?”

  1. Hej

    Jeg har forgæves prøvet at finde ud af, hvordan man på PC kan skrive de danske lydtegn. De findes ikke under:indsæt symboler. Er der nogen., der kan fortælle mig hvordan man finder dem/kan skrive dem?

    Med venlig hilsen
    Mie Skovsted.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *