Kategorier
Diverse

Hvad har høreapparater og børns sprogtilegnelse med hinanden at gøre?

Videnskab.dk har de sidste par dage haft et par artikler med fonetisk relevans. Den ene artikel – Forskere tættere på opklaring af talens gåde – er fra min arbejdsplads ‘Øregangen’ på CBS, og handler om det forskningsprojekt som jeg selv er tilknyttet. Den handler om hvordan vi med sprogtilegnelsesmodeller forsøger at lære høreapparater noget om sprog og dermed lære dem at forstærke sprogligt relevante signaler og nedtone de irrelevante.

Den anden artikel – Vokaler gør det svært at lære dansk – handler om at det danske sprogs omfattende vokalinventar gør at danske børn er længere om at lære deres modersmål end børn i andre lande.

Man kan abonnere på sprognyheder fra videnskab.dk her.

Kategorier
Diverse

Gæt en dialekt

Dialektforskeren Michael Ejstrup har lavet en test på videnskab.dk, hvor man skal gætte dialekter. Resultaterne af testen skal bruges til MEs forskningsprojekt. Læs mere om testen og hjælp en forsker her. ME ønsker med sin forskning at vise at de danske dialekter stadig er lyslevende.

Jeg scorede selv 9 point i testen og ramte plet med én by. Ikke imponerende. Desværre kan man ikke få facit før forsøget er overstået.