Haplologi

En haplologi er når den ene af to ens eller næsten ens stavelser elideres, som regel nabostavelser, fx latin nutritrix > nutrix (amme, sb.).  Det er ikke et særlig almindelig fænomen, men det forekommer dog ofte nok til at det har fået sin egen betegnelse.

Eksempler på haplologier i dansk

Et af de første eksempler man plejer at hive frem, er at haplologi selv kan gøres til genstand for en haplologi: haplogi.

Ikke-etablerede haplologier, som jeg har stødt på gennem tiden:

 • autenticitet > autencitet (meget udbredt ifølge google)
 • narcissisme > narcisme
 • kvantitativ > kvantitiv/kvantativ
 • initiativ > initiv
 • alkoholholdig > alkoholdig – tak til Marie
 • fænomenologi > fænomelogi
 • autorisation > autorition
 • testosteron > testeron/testoron
 • antropologi > antrologi
 • femininisere > feminisere
 • kakografofobi > kakografobi (frygt for stavefejl)
 • morfofonologi > morfonologi

Etablerede haplologier:

 • tragikomisk < tragikokomisk (af tragik + komik)
 • stipendium < stipipendium (af stips + pendere)
 • pacifist < pacificist (det hedder pacificere og ikke pacifere)
 • kamille < kamomille – tak til Adam
 • amfora < amfifora tak til Adam

I dansk spontantale kan man finde eksempler på noget der kan kaldes haplologier i forbindelse med schwa-reduktion. Her er nogle jeg har fundet i DanPASS-korpusset:

 • eneste sted > ene sted.
 • takkerne nedad > takker nedad.
 • så fortsætter du > så fortsættu.

Og så er der de spøgefulde haplologier:

 • Hvor skal du Henrik?
 • Ud og gi’raffen mad.
 • Husk at ta’lerknen med.

En slags haplologier?

Følgende eksempler er måske ikke helt rene haplologier, men det ligner lidt.

To ens konsonantgrupper reduceres ofte til en (men stavelsesantallet reduceres ikke):

 • faststoffysik > fastoffysik
 • tekststørrelse > tekstørrelse
 • poststempel > postempel
 • dansk skole > dan skole

To ens småord efter hinanden er vi ikke glade for:

 • Kurset varer til til sommer > kurset varer til sommer.
 • En besynderlig måde at tage tøj på på > en besynderlig måde at tage tøj på.
 • Gebyr for for sen betaling > gebyr for sen betaling
 • Hun spurgte om om jeg ville med > hun spurgte om jeg ville med.

Endelserne –rere og –dede falder i udtalen ofte sammen med -re og -de. Det ligner en haplologi, men der er nok tale om en generel proces i dansk hvor to stavelsesbærende trykløse lyde efter hinanden reduceres til en, og det har således ikke specifikt at gøre med at stavelserne ligner hinanden. Fx:

 • murere > mure
 • bærere > bære
 • kedede > kede
 • hadede > hade

Haplologier i andre sprog

Et udvalg af historiske haplologier i andre sprog:

 • Engelsk: England < Englalond – tak til Adam
 • Svensk: tiondel < tiondedel (men det hedder niondedel) – tak til Adam
 • Engelsk: Master debater buges indimellem som nedsættende udtryk pga. den haplologiske henvisning til masturbator.

Kender du andre eksempler, så skriv gerne en kommentar nedenfor.

7 Replies to “Haplologi”

 1. Det siger min datter faktisk også :-) Og hvad mere er, jeg googlede dem lige, og der er rent faktisk nogle få forekomster af de stavemåder.

  Strengt taget er disse haplologier nok opstået i to trin: Først er ə faldet væk (som det jo ofte gør), og dernæst er dobbeltkonsonanten blevet forkortet, altså tyggegummi > tyggummi > tygummi. I en ‘ægte’ haplologi falder stavelsen væk i ét hug.

  Det er dog ikke let at vide hvornår stavelsen er faldet væk i ét hug og hvornår lydene er faldet bort én for én, og da haplologier er så sjældne, må man tage hvad man kan. De er dermed føjet til listen.

 2. “Niondel” är förstaalternativet på svenska. “Niondedel” och “tiondedel” räknas som godkända variantformer, men jag har aldrig hört någon använda dem.

  Inom musiken talar vi för övrigt om “trettiotvåondelsnot” (eng. “demisemiquaver”).

 3. Jeg har lige tilføjet nogle flere haplologier:

  Testeron/testoron er ret almindelig, 5700 forkerte mod 18000 rigtige på google.
  Antrologi er ret sjælden for antropologi, men jeg er stødt på den.
  Kakografobi stødte jeg på på dk.kultur.sprog, hvor en foreslog det som et betegnelse for folk der hidser sig op over stavefejl. Altså en sammensætning af kakografi og fobi.

 4. Du kan også tilføje:

  “vi du med i IKEA” = “vil du med IKEA”
  eller
  “jeg kan karate” = “jeg karate”
  eller
  “her er erstatningen” = “her erstatningen” (hvis ikke det bare er den typiske udeladelse af ‘er’ som et ligegyldigt eksistensverbum)

 5. Hej Ruben

  Det er et par og 20 år siden at jeg på min fynske efterskole for første gang hørte en sjællandsk skolekammerat sige tygummi. Det synes jeg dengang var meget morsomt og i stor kontrast til det fynske tyg-gummi – som jo selvfølgelig var en meget mere rigtig måde at sige det på. Her på Fyn siger vi vist stadig tyggummi, men vi er heller ikke kendt for at være voldsomt hurtige til noget som helst – nu altså heller ikke sproglig udvikling :-)

  Tak for denne fantastiske blog!

Lukket for kommentarer.