Supplerende materiale til NDF kap. 2

I dette kapitel gives en grundlæggende beskrivelse af IPA og den fonetik som IPA er baseret på.

IPA charts

Video-intro

Her er en glimrende introduktion til IPA (på engelsk)

Planche over taleorganerne

Artikulationssteder: 1-2. Labial, 3. Dental, 4. Alveolær, 5. Postalveolær, 6-7. Palatal, 8. Velær, 9. Uvulær, 10. Faryngal, 11. Glottal, 12. Epiglottal, 13-15. Guttural, 16-18. Koronal.

(1. Exolabial, 2. Endolabial, 6. Prepalatal, 7. Palatal, 13. Radikal, 14. Posterodorsal, 15. Anterodorsal, 16. Laminal, 17. Apikal, 18. Subapikal)

created by User:ish shwar, .svg by Rohieb, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Røntgenoptagelse af taleorganerne (1 min)

Dette er en meget sjælden røntgenoptagelse af taleorganerne fra 1960’erne. Taleren siger nogle lyde og nonsensord og to engelse sætninger.

Vokalrummet

Dr. Geoff Lindsey forklarer vokaler. Læs videre på Lindseys hjemmeside.

Daniel Jones’ kardinalvokaler (2 min)

Der er tradition for at beskrive vokaler med reference til Daniel Jones’ kardinalvokaler fra 1917. Daniel Jones var i en periode formand for IPA, og selvom vokalerne i IPA ikke er defineret ud fra kardinalvokalerne, har de haft betydelig indvirkning på udformningen af vokalskemaet. Indtalingerne virker i dag noget bedagede.

Fonologiske træk

Lydene i IPA deler forskellige fonologiske træk på kryds og tværs. Herunder er et Euler-diagram over fonologiske træk for lydene i IPA:

Kredit og licens: Nardog, CC BY-SA 4.0