Supplerende materiale til NDF kap. 1

I kapitel 1 introduceres de grundlæggende koncepter i bogen: Fonetik, lydskrift, de vigtigste lyde i dansk, forskellen på bogstaver og lyde, de vigtigste lydskriftsystemer.

Relevante links

Andre lydskriftalfabeter

IPA i forandring

IPA stammer tilbage fra slutningen af 1800-tallet, men IPA ser meget anderledes ud i dag. IPA er et system der udvikles i takt med at fonetikere og fonologer bliver klogere på verdens sprog. De første principper for IPA blev udgivet i 1912. I 1999 blev principperne væsentligt revideret i Handbook of the International Phonetic Association. NDF er den første danske fonetikbog der forholder sig til de “nye” principper fra 1999.

Øvelser

Online træning: Træn vokaler og konsonanter og basal lydskrift her