/wœːtl/


Regler

Kredit

Wœ:tl er lavet af Ruben Schachtenhaufen. Inspireret af Gramle. Tak for kodestumper til https://github.com/Morgenstern2573/wordle_clone. Spektrogrammer lavet med Praat

Støt på patreon