schwa.dk | Patreon | Forum/Discord

Log ind med din udtaleordbog.dk-bruger

Opret bruger | Support

Oprindelig tekst (maks. 5 ord)

Vælg lydskriftstandard:
Vælg udtalenorm:
(Bliv patron for at låse op for alle normer og lydskriftstandarder)


Transskription


Vejledning

Værktøjet er helt nyt og i løbende udvikling. Forvent fejl og mangler. Meld gerne fejl og forslag på Discord.

Værktøjet slår ord op i udtaleordbog.dk og forsøger at vælge den mest sandsynlige udtalevariant (optimeres langsomt i takt med at værktøjet bruges).

Værktøjet er beregnet som en hjælp til når man skal skrive længere transskriptioner. Det kan ikke erstatte fonetisk viden, da der ikke er nogen garanti for at værktøjet fungerer fejlfrit, og det er begrænset af de ord der findes i udtaleordbog.dk.

For at undgå belastning af serveren og anden misbrug, er der begrænsninger på funktionaliteten.

Betoning bliver sat automatisk, og udtalen tilpasses ift. betoningen (denne funktion optimeres med tiden). Man kan overrule default betoning således:

For en del grammatiske småord vælges automatisk kort form. Man kan markere at ordet skal udtales med fuld form:

For homografer forsøges at vælge det mest sandsynlige leksem (denne funktion optimeres med tiden). Man kan markere hvilken homograf der skal vælges (nummereringen henviser til nummereringen i udtaleordbog.dk):

© 2023 Ruben Schachtenhaufen (ruben@schwa.dk)