Hvor mange måder kan man skrive /aɪ/ på?

For et stykke tid siden gav jeg et hold lingvistikstuderende den opgave at de skulle finde så mange forskellige stavemåder hvorpå diftongen [ɑj] kan repræsenteres ortografisk i dansk. Begrænsningen var at det skulle være ord som findes i restskrivningsordbogen. Der er ganske mange muligheder:

  1. aj – ajle, praje
  2. ej – fejle, rejse
  3. eg – jeg, tegne
  4. ig – mig, dig, sig
  5. æ – række, strække
  6. e – drenge, strenge
  7. ek – seksten
  8. ai – bonsai
  9. ei – feinschmecker, aber dabei
  10. ay – mayonnaise, Uruguay
  11. ey – Ceylon
  12. eye – eyeliner
  13. y – cyberspace, nylon
  14. i – timeout, online
  15. ir – wire, ironman (måske = 13)
  16. ie – pie, tiebreak
  17. igh – copyright, hightech
  18. ail – serail
  19. aille – braille
  20. eille – nonpareille (‘korrekt’ udtale er snarere [ɛj], men [ɑj] er registreret i DSDU)
  21. ari – farisær, variant (kun ubetonet) – Tak til Line
  22. arri – karriere, barrikade (kun ubetonet) – Tak til Line
  23. ui – guide – Tak til Holger
  24. ij – rijsttafel – tak til Gaston
  25. ae – aerobics – tak til Sandra

Er der nogen vi har overset?

11 Replies to “Hvor mange måder kan man skrive /aɪ/ på?”

  1. Ov ja. I den store grønne er prætoniske “ari” og “arri” altid skrevet som tostavede, selv i mindre distinkt udtale. Det er enten [ɑi] eller mindre distinkt [ɑj̩] – hvordan man så end skelner i praksis.

    Men jeg kan godt gå med til at de er enstavede så vi også har [ɑj] her, så dem føjer jeg straks til listen.

  2. Stavemåden ui (eksempel: guide) ser ud tilat mangle.
    Og pie og tiebreak er et bedre eksempler på ie, fordi e’et her må høre til repræsentationen af diftongen (hvad e’et i science fiction ikke nødvendigvis gør)?

  3. In some English dictionaries, the Dutch loanword ‘rijsttafel’ can be found (literally ‘rice-table’; meaning a tapas-style meal of Indonesian food). The English-speaker would probably approximate the original sound of ‘ij’ as [aj]. I’m not claiming the word can be found in Danish dictionaries – but maybe it can on the menus of Indonesian restaurants. And [aj] *would* be the best way of pronouncing ‘ij’ – even a lot of native Dutch speakers have started doing so.

  4. Jeg har ledt efter ord med -uy-, men desværre er dit foreslåede ord endnu ikke med i RO, hvilket var en præmis for opgaven. Jeg er tilbøjelig til at godkende det, når nu det er fra en af DSN’s sider, men jeg vil hellere have et der er i RO.

  5. Fra Politikens kulturtillægs forsideartikel, Store Bededag 2010 (dd.), interview med Henrik Galberg Jacobsen,:
    “Alligevel udløste Jacob Scavenius’ retskrivningsbekendtgørelse i 1889 noget, der lignede en majonæsekrig, 100 år før den egentlige majonæsekrig. Det var bare ordet seksten, der udløste den. Frem til 1889 skrev man x i ord som ‘voxe’, ‘øxe’ og ‘sexten’. Men x’erne blev afskaffet som et resultat af det.nordiske retskrivningsmøde, fordi de blev betragtet som fremmedelementer. I stedet begyndte man at skrive ‘vokse’ og ’økse’ med den undtagelse at ‘seksten nu skulle skrives ‘sejsten’. ”Det fik kulturpersonligheder og daghladsredaktører til at lave deres egen lille ordbog, der hed ‘Den literaire Retskrivning’, og der blev skrevet smædevers om stavemåden ‘sejsten’. Så tre år efter blev den ændret til ‘seksten’, som jo også er en perversitet i den danske retskrivning. Vi har ingen andre steder hvor ‘ek udtales ‘ej’. Så ud fra et systematisk synspunkt var det jo fornuftigt, at det hed ‘sejsten’”.”

Lukket for kommentarer.