Lydskriftoversigt

På schwa.dk benyttes bred IPA-lydskrift. Herunder er et overblik over tegnene for de almindeligste lyde i dansk. Til sammenligning ses en mere præcis angivelse i snæver IPA. Bemærk at denne oversigt ikke fanger alle nuancer af danske dialekter og sociolekter.

DDO-kolonnen viser afvigelser fra IPA som bl.a. benyttes i DDO og andre steder, som mange er vant til at benytte.

Vokaler

eksempelordschwa.dk
(bred IPA)
snæver IPADDO
mileii
melee
mæleɛe̞~ɛ̝
maleæɛ̞~æ̝
malleææa
mappeaa~äɑ
kyle, fyreyy
køle, føreøø
curle, frygtœœ̝
fyrre, gør, grønɶɶ̜̝̈
muleuu
moleo
måleɔɔ̝̟
Mortenɒɒ̜̽
måttenɒɑ̹̽ʌ
trykkeəə
trykkerɐɐʌ
drejeɪɪ
veʊʊ

Konsonanter

eksempelordschwa.dk
(bred IPA)
snæver IPADDO
passep
basseppb
tasketstst
daskettd
kassek
gassekkɡ
tjanstj
fatff
vatvʋ
satss
sjatɕɕ
ratʁʁ̞
hathh
ladtll
matmm
natnn
langŋŋ
jagtjj
hadðð̞
havʊ̯ʊ̯w
hejɪ̯ɪ̯j
morɐ̯ɐ̯ɐ̯