laveste pris for generiske piller http://1apotekonline.com/

Lær noget nyt på den sjove måde:

Næsehulen og stemmelæberne McGurk-effekten Overtonesang Kardinalvokalerne Hvorfor får man lys stemme når man inhalerer helium? Strubesang

ortoepi

Årets ord 2011: wordfeud

DR’s Sproglaboratoriet kårede Arabisk forår som årets ord 2011, hvilket var lidt af en fesen beslutning, dels fordi arabisk forår slet ikke er nye ord, det er blot en ny sammenstilling af ord, dels fordi det lingvistisk set er en trivialitet, omend det i global politisk forstand er et interessant fænomen.

Her på bloggen kårer jeg wordfeud til året ord. Wordfeud er som de fleste fandt ud af i løbet af 2011 navnet på en scrabble-efterligning til smartphones (os der bare har stupidphones – et andet godt ord der er blevet tiltagende relevant – føler os udenfor) der har opnået enorm popularitet.

Nå, men Wordfeud har affødt verbet at wordfeude, ligesom Google for længst har affødt verbet at google og en række andre tilsvarende teknologier har navngivet verber. Det demonstrerer en skøn indbygget autonomi og tilpasningsevne i sproget. Ordklasser, som her verber og proprier, er fleksible og ord skvulper uden problemer fra en ordklasse over i en anden alt efter vores behov for kommunikation. Google prøvede vist endda engang at stoppe brugen af deres navn som et verbum, men sproget tager ikke hensyn til registrerede varemærker.

Hvordan udtales wordfeud?

Det her er jo en fonetikblog, så årets ord skal også være udtalemæssigt relevant, og det er det. Når man lærer et ord at kende på skrift frem for at få det mundtligt overleveret, kommer der ofte nogle ukvalificerede gæt på hvordan ordet skal udtales, især naturligvis når det er en fremmedsproglig ortografi.

Der er lige nu især to konkurrerende udtaler af wordfeud, og det er især udtalen af feud der bøvles med. Skal det være [fjuːd̥] eller [fʌjd̥], fjoot eller føjt?

På engelsk er den gængse udtale af wordfeud [wɜːd fjuːd]. Dette fordanskes som regel til [wœːd̥fjuːd̥] – d’erne aftemmes og /ɜː/ fortolkes som /œː/ som er den danske vokal der er tættest på den engelske.

Den anden udtale [fʌjd̥] må pokker vide hvor kommer fra, men det ligner en slags tysk udtale. Bruger man den udtale, afslører man sig selv som enten ikke-engelskkyndig eller spøgefugl.

Det minder om dengang euroen blev indført rundt omkring i Europa. Der diskuterede man om det hed [øʊ̯ʁo œʊ̯ʁo juɹɔʊ̯ ʌjʁo] alt efter om man benyttede det ene eller andet danske ø, eller engelsk eller tysk ortoepi. Jeg siger selv det første.

Den danske fortolkning af bogstavsekvens feud ville i den forbindelse i øvrigt normalt være [føʊ̯ˀd̥/fœʊ̯ˀd̥], men den har jeg ikke hørt i tale endnu. Det kan være det kommer.

Ord der udtales som de staves

Dansk retskrivning er som bekendt ikke særlig lydret, men vi har dog ord, som fx nu, vi, møl og nevø, som kan udtales nøjagtig som var det lydskrift [nu vi møl nevø]. Jeg har bladret mine udtaleordbøger og min hjerne igennem for at finde de længste sådanne ortografonemiske ord (jep, det var et ord jeg selv har fundet på, og ja, det indeholder en haplologi).

Man er nødt til ikke at være for striks. Hvis man forlanger meget fin lydskrift, kommer man naturligvis ikke ret langt, for så skal der læsses en masse diakritika på. Men hvis man bruger almindelig grov IPA, går det lidt lettere.

Til at begynde med kan man udelukke alle ord med lang vokal eller stød – den slags ting markerer vi ikke i ortografien. Og vi har heller ikke noget schwa! Til gengæld vedtager jeg at alle ord kan udtales ubetonet, for så slipper jeg for at tage stilling til tryk, som heller ikke markeres ortografisk.

Umiddelbart kan jeg finde ortografonemiske ord på op til syv bogstavers længde:

 • antabus
 • husblas
 • syfilis

Der er også en del på seks bogstaver:

 • bikini
 • valuta
 • kalaha
 • plasma
 • kandis
 • sultan

Og på fem bogstaver har vi bl.a. antal, banjo, dildo, metal, salsa, halal, tyfus, mysli, panda, miljø, gebis.

Hvis vi nu siger at /p t k/ kan aspireres finalt – det kan de godt – så kan vi inkludere ord der slutter på p, t, k, herunder en masse afledninger der slutter på –isk eller –ist. Således kommer vi op på 10 bogstavers længde:

 • minimalist (10 bogstaver)
 • positivist (10)
 • violinist (9)
 • analytisk (9)
 • bandagist (9)
 • alkymist (8)
 • feminist (8)
 • basilisk (8)
 • humanist (8)
 • finalist (8)
 • nihilist (8)
 • metodist (8)
 • semantik (8)

Og ikke mindst:

 • fonetik (7)

Det kunne selvfølgelig være rart hvis man kunne udbygge det til fx positivistisk (13), men jeg kan ikke få mig selv til at aspirere det andet t – det bliver [positivisdisk].

Og så kan man naturligvis begynde at sætte ordene sammen til mere eller mindre rimelige ord. Her kan man drage nytte af at nogle vokaler taber stød og længde i sammensætninger:

 • miljøpolitik (12)
 • semifinalist (12)
 • halalhumanist (13)
 • fonologivolapyk (15)
 • kalahaminimalist (16)
 • osv.

Hvis man nu brugte dania i stedet for IPA – hvilket man selvfølgelig ikke gør – men alligevel, hvis man nu gjorde, så kunne man også finde ord med bogstaverne æ, å og r – å hjælper dog ikke stort, da det stort set altid er en lang vokal hvis den har å-kvalitet. Men af længere ord kan det nævnes at inkluderingen af æ giver os fx pædagogik (9), og r giver os fx problematik (11).

Jeg har garanteret langt fra fanget alle, så hvis du kommer på nogle gode ortografonemiske ord, så smid gerne en kommentar.

Hvorfor skriver vi ‘linje’ og ‘tredje’ og ikke ‘linie’ og ‘tredie’?

Tidligere tillod Retskrivningsordbogen dobbeltformer som linie/linje, brynie/brynje, smedie/smedje, kastanie/kastanje, som i dag kun må skrives med endelsen –je. Men hvordan kan det være at –je har vundet over –ie i disse ord, men ikke i andre som fx kranie, folie, asie?

Sprognævnet forklarer ændringen linie > linje i Nyt fra Sprognævnet 2001/4 med en generel regel om at der skrives –je efter kort vokal som pulje, brynje, smedje, og –ie efter lang vokal, såsom podie, konkylie, medie osv.

Selvom sprognævnets regel holder et stykke af vejen, så forklarer den ikke stavemåderne familie, komedie, ferie m.fl. Disse ord har også kort vokal i foranstående stavelse, så efter sprognævnets regel burde de staves *familje, *komedje, *ferje.

Jeg mener at forklaringen ikke ligger i om hvorvidt foranstående vokal er kort eller lang, men hvorvidt stavelsen har stød eller ej.

Stødregler

Ifølge Grønnum (2005) gælder det at:

 • Simplexord med tryk på tredjesidste stavelse har (næsten) altid stød, fx tunika, domino.
 • Simplexord med tryk på næstsidste stavelse som ender på -ə, har (næsten) aldrig stød, fx enke, hule.

Dette er naturligvis forudsat at stavelsen har stødbasis, dvs. at den enten indeholder en lang vokal eller en kort vokal + en sonorant. Reglerne er i øvrigt baseret på fonologisk analyse af dansk og tager som sådan ikke hensyn til ortografien.

På denne måde afspejles den fonologiske struktur i stavemåden. Familie, komedie, konkylie er fonologisk /fa’miliə ko’mediə kɔn’ky:liə/ mens vanilje, kastanje, linje, tredje fonologisk er /va’niljə ka’stanjə linjə tredjə/. Sådan må det være; ellers kan man ikke forklare stødforekomsten.

Mao. er reglen at hvis den betonede stavelse har stød, skal ordet skrives med –ie, og hvis den betonede stavelse ikke har stød, skal ordet skrives med –je.

Den holder ikke hele vejen

Reglen holder rigtig godt et langt stykke af vejen. Således udtales følgende ord uden stød: pinje, brynje, midje, smedje, badulje, medalje, lilje, patrulje, pulje osv. Og følgende ord udtales med stød: akacie, historie, bronkie, glorie, klenodie, kranie, studie, medie osv. Man kan også fint tilføje ord der ender på –ge, vælge, følge, Sverige osv.

Der er et par undtagelser til reglen, meeen det er jo heller ikke fonologer der bestemmer over retskrivningen:

 • Ord der ikke har stødbasis, kan veksle mellem –je/-ie: rutsje, dafnie, aktie, lektie. Fonologisk er det ikke noget problem, men efter sprognævnets retningslinjer burde alle skrives med –je, da de har kort vokal.
 • Olie, præmie, pistacie har stødbasis, men (ofte) ikke stød. Fonologisk ender de altså på /jə/, men skrives med –ie.
 • Bolsje har stød og er fonologiske set altså trestavet /’bɔlsiə/.

Den fonologiske analyse fører desuden til at et ord som etage fonologisk er firstavet, /e’ta:siə/, hvis det da ellers udtales med stød, hvilket ikke alle gør.

Fonologien eksisterer i vores hoveder

På trods af et par smuttere så viser denne regel at fonologiske mekanismer findes i vores hoveder; det er ikke bare noget lingvister har fundet på. Ovennævnte regler virker i sproget på trods af at det kun er de færreste mennesker der er klar over at de er der – ikke engang sprognævnet er tilsyneladende bevidste om dem.

Hvis ikke de fonologiske mekanismer havde en kognitiv realitet, kan man ikke forklare hvorfor skriften har bevæget sig fra frit valg mellem –ie/-je til en klar fonologisk betinget opdeling af hvor vi skriver det ene og det andet.

Følg med

rss e-mail FB Twitter