Hvad er fonetik?

Fonetik er studiet af sprogets lydside, dvs. hvordan sproglyde frembringes og opfattes. Traditionelt opdeles faget i artikulatorisk, akustisk og auditiv fonetik.

I artikulatorisk fonetik beskæftiger man sig med taleorganernes egenskaber og bevægelser i forbindelse med lydfrembringelse. Man studerer talekanalens anatomi og samarbejdet mellem de aktive artikulatorer: Læberne, tungen, ganesejlet og struben. Se en røntgenfilm af taleorganerne.

I akustisk fonetik undersøger man de fysiske egenskaber ved de lydbølger der frembringes under tale. Man beskriver sproglyde ud fra hvilke frekvensområder de har energi, og analyserer tonegangen i ytringer.

I auditiv fonetik beskæftiger man sig med hvordan sproglyde opfattes af øret og hjernen. Man undersøger hvilke egenskaber ved lydene der er væsentlige for perceptionen og hvor grænserne går for om man opfatter lyde som ens eller forskellige.

Anvendelsesområder

Fonetik anvendes fx i sprogundervisning, hvor elever skal bevidstgøres om fremmede sproglyde for at opnå en fornuftig udtale. Det anvendes i specialpædagogik hvor man hjælper folk med udtalevanskeligheder. I retsvæsnet kan fonetik bruges til at analysere fx telefonaflytninger for at afgøre hvem der taler eller hvad der tales om. Inden for taleteknologi bruges fonetik til at lave naturligt lydende talesyntese eller automatisk talegenkendelse. Fonetik bruges i udviklingen af skriftsystemer til ikke-skriftfæstede sprog. Fonetisk viden anvendes også inden for æstetiske fag som musik, sang, skuespil og retorik.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *