laveste pris for generiske piller http://1apotekonline.com/

Lær noget nyt på den sjove måde:

Næsehulen og stemmelæberne McGurk-effekten Overtonesang Kardinalvokalerne Hvorfor får man lys stemme når man inhalerer helium? Strubesang

Slides

Slides fra SJUSK 2011

D. 23-24. nov. blev der afholdt SJUSK 2011 på CBS, et symposium om sjusk, reduktioner og udtalevariation i dansk talesprog. Jeg var naturligvis selv meget begejstret for arrangementet, og det var spændende at se at så mange forskelligartede forskningsområder der havde berøring med emnet.

Ganske mange præsentationer kredsede om emner som sammenhængen mellem udtalevariation og betydning og/eller grammatik. Et andet centralt omdrejningspunkt var de vanskeligheder som udtalevariation og det indistinkte danske lydsystem stiller i forhold til sprogtilegnelse og forståelse, om det så er børn, udlændinge eller computere der skal lære og forstå sproget.

Jeg havde selv en præsentation af en del af mit forskningsprojekt hvor jeg har kortlagt sammenhængen mellem 270.000 fonemer, altså den forventede distinkte udtale af sproglydene, og deres faktiske realisering i dansk talesprog. På den måde er det muligt at spore hvilke lyde der reduceres, og hvordan og hvornår. Jeg har gjort mine slides fra præsentationen tilgængelige her. Der kommer formentlig et uddybende indlæg på et tidspunkt her på bloggen.

Thomas Olander fortalte om Tusind års dansk sjusk, om de store lydforandringer i dansk som skete tilbage i 1000-tallet som har direkte forbindelse til de mest prominente udtalevariationer og reduktionsfænomener i moderne dansk. Han har lagt sine slides her.

(hvis andre har gjort slides tilgængelige, så giv gerne besked)

Slides fra GradEasts torsdagsseminar 17.09.09

Jeg holdt et oplæg om mit ph.d.-projekt på Forskerskole Østs torsdagsseminar d. 17. september med titlen Stavelser og stavelsestab. Slides fra oplægget er tilgængelige her. Jeg håber at jeg kan omskrive dele af oplægget til mindre blogindlæg her schwa.dk i løbet af de kommende dage.

Følg med

rss e-mail FB Twitter